Wat zijn de leveringsvoorwaarden van water-link?

Algemeen waterverkoopreglement

De Vlaamse drinkwaterbedrijven zijn sinds 01/07/2011 onderhevig aan het algemeen waterverkoopreglement, dat werd opgesteld in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het algemeen waterverkoopreglement legt regels vast voor:
• de levering van leidingwater
• de sanering van het afvalwater
• de afvoer van regenwater
• de aanrekening van de kosten

Bijzonder waterverkoopreglement

Als aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement is er per drinkwaterbedrijf ook een bijzonder waterverkoopreglement met specifieke bepalingen.