Pilootproject slimme meters

19
May
2017

Na de ondertekening van de concessieovereenkomst lanceerde water-link een oproep via onze website om kandidaten te vinden voor de plaatsing van een slimme watermeter.  Het OCMW van Antwerpen en andere belangenorganisaties (sociale huisvestigingsmaatschappijen, Centrum Algemeen Welzijn) werden aangesproken. 

Een 1000-tal  meters werden vandaag reeds uitgerold.
De watermeters staan verspreid over ons leveringsgebied, van noord tot zuid en van oost tot west. Niet enkel op makkelijke locaties ook op minder evidente locaties; in meterputten, op slecht te betreden locaties en grote fabrieksterreinen met een toegangsproblematiek.  We plaatsten watermeters met standaard diameters van DN20 tot DN80.

Via het Sigfox radionetwerk ontvangen we nu dagelijks de meterstanden.  Deze technologie is een stabiele en robuuste manier om gegevens over een langere afstand met een minimum aan energie te verzenden. De watermeters voorzien  in hun eigen energie dmv een batterij met een levensduur van minstens 16 jaar  . Bijkomend registreren en alarmeren alle slimme watermeters kleine en grote lekken, ze geven het risico op bevriezing aan en controleren terugstroom en fraude.

We onderscheiden 2 types slimme watermeters; de meters zonder en met slimme kraan. Deze met slimme kraan zijn vanop afstand bestuurbaar: de kraan kan geopend, gesloten of geknepen worden. Zo kan bij een leidingbreuk de watertoevoer onmiddellijk van op afstand afgesloten worden en kunnen we bijkomende schade voorkomen.

Om de watertoevoer opnieuw te openen hoeft er niemand thuis te zijn.
Mede hierdoor zullen oplichters zich niet meer kunnen uitgeven als medewerker van water-link, wat de veiligheid van onze klanten ten goede komt.
Ook budgetcontrole wordt makkelijker door de mogelijkheid van minimumlevering  en voorafbetaling.

Met deze slimme meters wil water-link op termijn nog bijkomende diensten ontwikkelen ten behoeve van ons klanten teneinde te kunnen voorzien in een efficiënte levering op maat van de klant.

Eind  2017 evalueren we het pilootproject en op basis hiervan start al dan niet de volledige uitrol.