Tarieven en facturatie

Water-link schakelt over naar een nieuw softwareplatform. Daarom is uw klantnummer gewijzigd en ziet uw factuur er anders uit.

Wij hopen dat u met deze nieuwe lay-out een beter inzicht krijgt in de verschillende onderdelen van de waterprijs en de evolutie van uw verbruik. De tarieven blijven ongewijzigd.

Facturatieproces

Om de drie maanden ontvangt u tussentijdse facturen. Deze zijn geen berekening van het waterverbruik, maar zijn vaste voorschotten die gebaseerd zijn op uw verbruik van vorig jaar.

Na verwerking van uw jaarlijkse meterstand ontvangt u een factuur met de berekening van uw waterverbruik sinds uw vorige meterstand. Van dit bedrag worden de reeds aangerekende tussentijdse facturen afgetrokken.

 Meer over het facturatieproces

 Facturen digitaal ontvangen

Hoeveel kost drinkwater?

Uw tussentijdse facturen en afrekeningsfactuur worden berekend aan de hand van uw waterverbruik. Hoe minder u verbruikt, hoe minder u betaalt.

 Raadpleeg de tarievenlijst

 Gemiddeld verbruik, besparingstips en lekken 

 Een nieuwe tariefstructuur vanaf 1/1/2016

 Tariefplan 2017-2022

 

Betaaltermijn en aanmaning

Bekijk de stappen in het betaalproces om te weten hoeveel tijd u heeft om een factuur te betalen. Bij laattijdige betaling wordt een aanmaningskost aangerekend.

 Meer over aanmaningskosten

Kortingen, sociaal tarief en thuisdialyse

Personen die een specifieke overheidstoelage krijgen, hebben
recht op sociaal tarief.

Voor
nierpatiënten met thuisdialyse voorziet water-link een financiële tegemoetkoming.

 Meer over kortingen