Tariefplan 2017-2022

Sinds januari 2016 bepaalt de WaterRegulator de drinkwatertarieven in Vlaanderen. Elk drinkwaterbedrijf, zoals water-link, heeft een tariefplan voor 6 jaar uitgewerkt.  Na consultatie van de klanten en na goedkeuring door de raad van bestuur van water-link, werd dit ingediend bij de WaterRegulator op 27 juli 2016. Dit tariefplan is beperkt tot de tarieven drinkwater (geen tarieven afvoer of zuivering van afvalwater). Het tariefplan van water-link werd door de regulator goedgekeurd op 14 november 2016.

Dit tariefplan bepaalt de maximumtarieven voor de periode 2017-2022. In december van elk kalenderjaar worden deze maximumtarieven geïndexeerd.

De effectief toegepaste tarieven kunnen hiervan afwijken.

Het tariefpad en de maximumtarieven

De volgende grafiek geeft een goed beeld van de evolutie van het tariefpad, uitgedrukt in euro per m³ (Td).

Het tariefpad is de deling van de noodzakelijke opbrengsten door een prognose van het aantal m³ drinkwater die dat jaar verkocht zullen worden. Opbrengsten van vaste jaarsommen e.d. zijn hierin meegerekend. De waarden op de Y-as zullen in deze vorm nooit als werkelijk variabel tarief gebruikt worden.                 

Dit tariefpad wordt vertaald in volgende maximumtarieven (excl. BTW). Het vastrecht blijft constant voor de volledige periode (deze zijn decretaal bepaald):

De effectief toegepaste tarieven worden apart bepaald door de raad van bestuur.

 

Grafiek Tarief-pad

Documenten tariefplan

 Het rapporteringssjabloon

 Het verslag van de consultatie over het tariefplan bij de abonnees

 De goedkeuring van de raad van bestuur van 22 juni 2016

 Het conformiteitsattest van de revisor