Stappen in het betaalproces

Proces Betaaltermijn Kost
1

Factuur

De vervaldatum van uw factuur is 20 dagen na de factuurdatum. Hou hiermee rekening om aanmaningskosten te vermijden.

 

20 dagen

 
2

Aanmaning

De factuur moet op de vervaldatum betaald zijn, zoniet wordt er een aanmaning verzonden.
U heeft daarna 10 dagen tijd om de factuur plus € 7,5 aanmaningskosten te betalen.

 

10 dagen

 

€ 7,5

3

Ingebrekestelling

Als er 14 dagen na de vervaldatum van de factuur niet werd betaald, dan wordt er een ingebrekestelling verzonden. Hiervoor wordt een aanmaningskost van € 15 aangerekend.
U heeft daarna 5 dagen tijd om de factuur en de aanmaningskosten van € 7,5 en € 15 te betalen.

 

5 dagen

 

€ 15

4

Schorsingsprocedure

Is de factuur nog steeds niet betaald na het verstrijken van de laatste betaaltermijn, dan wordt de gepaste schorsingsprocedure opgestart. Als de watertoevoer effectief wordt geschorst, dan wordt er een afsluitkost van € 110 aangerekend.
Meer informatie over de schorsingsprocedure vindt u in het algemeen waterverkoopreglement en het bijzonder waterverkoopreglement.

   € 110