Saneringsvergoeding voor eigen waterwinners

Eigen waterwinners moeten een saneringsvergoeding betalen. Hiervoor wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinverbruikers en grootverbruikers.

Kleinverbruikers

Deze groep bestaat voornamelijk uit gezinnen, maar ook sommige landbouwers horen hierbij.

Jaarlijks ontvangt water-link een bestand van de VMM met de dossiers van de kleinverbruikers.  Op basis van dit dossier en het aantal gedomicilieerde inwoners op 1 januari op het leveringsadres, brengen we een aantal m³ in rekening. Enkel de gemeentelijke saneringsvergoeding voor afvoer en de bovengemeentelijke saneringsvergoeding voor zuivering worden gefactureerd, geen verbruik of vaste kost. Hier kan u de tarieven voor de saneringsvergoedingen raadplegen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen pure en gemengde kleinverbruikers:

Pure kleinverbruikers

Gemengde kleinverbruikers

Voor meer info over uw dossier kan u contact op nemen met uw dossierbeheerder bij VMM.

Grootverbruikers

Deze groep bestaat voornamelijk uit landbouwers en bedrijven.

Grootverbruikers verbruiken minstens 500 m³ leidingwater per jaar en/of beschikken over en eigen waterwinning met een pompcapaciteit van minstens 5 m³ per uur. Jaarlijks ontvangt water-link een bestand van de VMM met de milieudossiers van de grootverbruikers. Op basis van dit milieudossier voor het heffingsjaar, wordt jaarlijks een factuur opgemaakt met de volgende componenten:

Het voorlopige voorschot van het lopende jaar;De definitieve afrekening van een heffingsjaar (het jaar vóór het lopende jaar);Het reeds aangerekend voorschot van het heffingsjaar wordt in mindering gebracht op de afrekening.

Voor meer info over uw milieudossier kan u contact op nemen met uw dossierbeheerder bij VMM.