Regenwater

Waarom regenwater gebruiken?

  • U bespaart op de drinkwaterfactuur en milieuheffing.
  • U beschermt de waardevolle grondwaterreserves.
  • Omdat regenwater doorgaans zachter is dan leidingwater bespaart u op wasmiddelen, wat goed is voor het milieu en uw portemonnee.
  • Er is voldoende voorraad: jaarlijks is er na verdamping zo'n 750 liter regenwater per m2 beschikbaar en het valt gratis uit de lucht.

Waarvoor kan u regenwater gebruiken?

Regenwater is geschikt om het toilet door te spoelen, de tuin te besproeien, het terras te schuren, de vloer te dweilen en uw kleding en de auto te wassen.

Regenwater is niet geschikt voor persoonlijke hygiëne en voor de afwas. De kwaliteit van het regenwater kan immers niet worden gegarandeerd. Dit wordt immers niet gecontroleerd zoals dat het geval is voor leidingwater en kan ook sterk schommelen met de seizoenen.

Hoe een regenwaterstysteem installeren?

  • Een goed functionerend regenwatersysteem bestaat uit een voorraadtank met bij voorkeur minstens 5.000 liter inhoud, een elektrische pomp met keerklep op de zuigleiding die terugvloei naar de tank belet, een onderhoudsvriendelijke filter en een leidingenstelsel naar de aftappunten. Bij elk aftappunt moet een vermelding aangebracht worden dat het water niet drinkbaar is.
  • Regenwater is heel zacht en zuur en tast metalen leidingen aan. Gebruik daarom een geschikte pomp en kunststofbuizen om het regenwater in de woning te verdelen.
  • Regenwater bevat allerlei bacteriën en verontreinigingen. Het is daarom verboden een koppeling of tijdelijke verbinding te maken tussen het systeem van de regenwaterleidingen en de drinkwaterleidingen. Dit verbod is trouwens opgenomen in de technische reglementering, waaraan iedere klant zich moet houden. In de praktijk kan u dit technisch verwezenlijken door een systeem met twee afzonderlijke voedingsleidingen of door een systeem met één voedingsleiding en een bijvoeding.

Belgaqua, de Belgische Federatie voor de Watersector, stelt lijsten op van goedgekeurde installaties. Deze werden verzameld in het repertorium.

Is uw regenwaterput bijna leeg?

Als de regenwaterput dreigt leeg te komen in periode van langdurige droogte, dan kan leidingwater worden toegevoegd.

Dit kan op één van volgende manieren:

Omschakeling door middel van een dubbel waterleidingnet

Omschakelen van de aanzuigleiding

Omschakeling door middel van een tussenreservoir