Over water-link

Wie zijn we

werkingsgebied

Onze geschiedenis

Al meer dan 137 jaar zorgen wij voor uw drinkwater! Dat verhaal begint in 1880, als Antwerp Water Works Cy Ltd het levenslicht ziet. Onze eerst klant wordt op 14 maart 1881 ingeschreven in de Reyndersstraat 43. Het begin van een hele weg.

Feiten & Cijfers

139.778.974
Totaal geproduceerd volume (in m³)
193.029
Drinkwaterklanten
2.488
Lengte leidingennet in km

Onze ambitie, missie, strategie & waarden

Onze ambitie

Eind 2020 willen we de trendsetter, voorkeurspartner én voorkeurswerkgever zijn in het nieuwe waterlandschap.

Waterkracht

Missie

Een wereld zonder water? Ondenkbaar.

Mensen en bedrijven moeten te allen tijde beschikken over de juiste hoeveelheid kwaliteitsvol drinkwater. En dat kan niet zonder veilige en doordachte aan- en afvoerinfrastructuren.

Strategie

Water-link inspireert iedereen om de kracht van water écht te benutten. Dat doen we door voortdurend te innoveren, te investeren in slimme partnerships en te bouwen aan het team van de toekomst.

We innoveren door:

 1. diensten rond circulair waterverbruik uit te bouwen
 2. slimme monitoringsystemen op te zetten
 3. als one stop shop een vlotte service te bieden

We investeren in slimme partnerships door:

 1. synergieën op te zetten om waardecreatie te vergroten
 2. facilitator te worden voor aanbieders van innovatieve waterproducten
 3. accelerator te worden voor start-ups die inzetten op duurzaamheid

We bouwen aan de toekomst door:

 1. processen efficiënter te maken binnen de nieuwe structuur
 2. onze teams te inspireren en te motiveren met peoplemanagers
 3. de ontwikkeling van onze medewerkers te ondersteunen met opleiding en coaching

Waarden

 • Aan vertrouwen moet je bouwen
 • Innovatie is de sleutel tot een duurzame toekomst.
 • Doeltreffendheid begint bij verantwoordelijkheid.
 • Onze gedeelde goesting is de motor voor onze gedrevenheid.

Milieubeleid

Om de missie en doelstellingen te verwezenlijken op vlak van milieu werkt water-link met een intern milieumanagementsysteem.

Het milieubeleid is erop gericht om:
 • Te voldoen aan de milieuwetgeving.
 • De bestaande activiteiten en processen milieuvriendelijker te maken en te verduurzamen. 
 • Bij nieuwe activiteiten en processen in een vroeg stadium stil te staan bij milieuaspecten.
 • Nieuwe installaties en producten milieuvriendelijk en duurzaam te ontwerpen.
 • Het milieubewustzijn in de afdelingen te vergroten.
 • Nog een stap verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen inzake het rationeel aanwenden van water, energie, materiaal en grondstoffen.
 • Bij te dragen tot de circulaire economie en in te zetten op ecodesign.
 • Op onze uitgestrekte terreinen samen met betrokkenen in te zetten op een hogere natuurwaarde en meer biodiversiteit.

Het milieumanagementsysteem is een instrument om de milieuprestaties samen met de afdelingen continu te verbeteren. Hierdoor is de milieudienst in staat om op regelmatige basis te overleggen met de afdelingsmanagers en het managementteam van water-link. Indien nodig wordt het beleid bijgestuurd.

Water-link is eveneens VCA gecertificeerd. De aandachtspunten op vlak van milieu werden geïntegreerd in het VCA model. De komende jaren zal water-link inzetten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om zo positief bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen.

Bestuur

Directiecomité

 • Voorzitter raad van bestuur: André Gantman
 • Ondervoorzitter raad van bestuur: Philip Heylen
 • Secretaris raad van bestuur: Samuel Markowitz
 • Lid raad van bestuur: Robert Voorhamme
 • Lid raad van bestuur: Wouter Rombouts

Management Team

 • Franky Cosaert
 • Steven De Schrijver
 • Koen De Schutter
 • Ann Vylders
 • Frank De clercq

management team 2017 - water-link

Raad van bestuur

 • Bruno Byl
 • Edwin De Cleyn
 • Fernand Bossaerts
 • Veerle D’Haene
 • Fons Duchateau
 • Danny Feyen
 • André Gantman
 • Jean Goedtkindt
 • Philip Heylen
 • Koen Laenens
 • Samuel Markowitz
 • Jan Oerlemans
 • Patrick Paredaens
 • Mik Renders
 • Wouter Rombouts
 • Ronny Sabo
 • Tjerk Sekeris
 • Gerda Tahon
 • Marleen Van den Eynde
 • Jan Van der Vloet
 • Frederic van Haaren
 • Lieve Voets
 • Robert Voorhamme
 • Annick De Wever

Verslagen van de bestuursorganen

Directiecomité

Na elke vergadering van het directiecomité wordt een verslag gemaakt. De overzichten vind je hier:

Raad van bestuur

Na elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag gemaakt. De overzichten vind je hier:

Jaarverslag

U kan het jaarverslag van water-link online lezen via deze link.

Media

Tariefstructuur voor drinkwater vanaf 01/01/2016
Drinkwaterproductie Oelegem
Hoe kan je vermijden dat de waterleiding bevriest?
Hoe verloopt de installatie?
Kathleen Van Houtte
Lees meer

Slimme partnerships

We investeren in slimme partnerships door:

 1. Synergieën op te zetten om waardecreatie te vergroten.
 2. Facilitator te worden voor aanbieders van innovatieve waterproducten.
 3. Accelerator te worden voor start-ups die inzetten op duurzaamheid.

De kracht van onze partnerships

 

Samenwerkingsverbanden

Perscontact

Hebt u als journalist een vraag voor water-link? Neem dan contact op met een van onze woordvoerders:

 • tijdens de kantooruren: Chris Janssens op 03 244 06 12 of 0479 99 83 09
 • buiten de kantooruren: de woordvoerder van wacht via onze operator op 03 244 05 44

Onze woordvoerders staan alleen de media te woord.

Bent u géén journalist?
Vul dan ons contactformulier in of bel naar onze klantendienst op 078 35 35 09.

Vestigingen

Hier vindt u een overzicht van onze water-link vestigingen in België.