Grote drinkwater- en/of rioolaansluiting aanvragen

 • 1 Aansluiting(en) Aansluiting(en)
 • 2 Gegevens aanvrager Gegevens aanvrager
 • 3 Drinkwater Drinkwater
 • 4 Riool Riool
 • 5 Locatie Locatie
 • 6 Uitvoering Uitvoering
 • 7 Overzicht Overzicht
 • 8 Bevestiging Bevestiging

Type aanvraag

U kan per aansluiting (drinkwater of riool) maar één keuze maken. Bijkomende wensen, vragen of opmerkingen kan u stellen bij "opmerkingen" onder stap 6 "uitvoering".

Drinkwateraansluiting

Ik wil *

Rioolaansluiting

Ik wil *

Adres van de aansluiting(en)

Adres

Dit document vermeldt het officieel adres van het pand. U kan het aanvragen bij de gemeente waar het pand is gelegen.

Is de aanvraag in naam van een particulier of een onderneming? *
Doet u de aanvraag voor uzelf of bent u een gevolmachtigde? *
Bent u reeds klant bij water-link? *

Persoonsgegevens

Organisatiegegevens

Rechtsvorm *
Geef in op deze manier: BE xxxx.xxx.xxx
Adres
Ik wil *
De drinkwateraansluiting is voor een *
watermeters
watermeters
Wordt er een drukverhogingsgroep geplaatst? *
Wordt er één centrale drukverhogingsgroep voor verbruiksleiding en brandleiding geplaatst? *

Afmetingen

Documenten

Locatie van de huidige te verwijderen watermeter *
Gevraagde rioolaansluiting(en) *
Is de diameter groter dan 200 mm?
Is het verhard oppervlakte groter dan 2000 m²?
Betreft het een verkaveling?
Is er twijfel omtrent de ligging van DWA/RWA?
Betreft het een aansluiting op ruien?
Gebeurt de aansluiting op een AQUAFIN-collector?
Hydraulisch advies is verplicht. Heeft u dit advies reeds in bezit?
De aansluiting moet gebeuren *
De nieuwbouw *
Is er al een aansluiting aanwezig? *
Is de rioolaansluiting nog intact? *
Is de bestaande rioolaansluiting nog intact? *
Moet de bestaande aansluiting verwijderd worden? *

Documenten

De beschrijving van het afwateringssysteem omvat:

 • (volledig) gescheiden / gemengd
 • buffering
 • herbruik
 • vertraagde afvoer (debietà
 • verharde oppervlakten
 • infiltratie
 • groendaken
 • beschrijving bestaande of vroegere toestand
 • hydraulische berekeningen

Stoep

Verharding stoep *

Rijweg

Verharding rijweg *

Overige

Mogelijke problemen bij uitvoering

Gewenste uitvoeringsperiode en opmerkingen

Documenten

Algemene voorwaarden *