Geen stijging van de waterprijs voor de klanten van water-link

22
Dec
2016

Duurzaam waterverbruik én een verhoging van de kosten voor afvoer en zuivering van water zorgen voor een dalend waterverbruik en dus ook voor een daling van de inkomsten in het residentiële segment.

Water-link besliste echter om in 2017 geen stijging van de waterprijs door te voeren.
In plaats hiervan wordt er enkel een indexatie van 2,82% op de variabele watertarieven ingevoerd. 

Dit resulteert voor de drinkwaterprijs in volgende tarieven (excl. 6 % btw) vanaf 1.1.2017: 

  • Vlak tarief:         1,4940 €/m3,            (+0,041 €/m3)
  • Basistarief:         1,3437 €/m3        (+0,037 €/m3)
  • Comforttarief:   2,6874 €/m3            (+0,074 €/m3)

De integrale watertarieven (met inbegrip van de tarieven voor de saneringsbijdragen) vind u bij tarieven.

Tevens wordt er, vanaf 1.1.2017, een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor nierpatiënten met thuisdialyse ingevoerd.  Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming van € 275,-/jaar vullen patiënten het formulier in dat terug te vinden is op onze website.