Facturatieproces

Driemaandelijkse tussentijdse facturen als voorschot

Om de drie maanden ontvangt u tussentijdse facturen. Deze zijn geen berekening van het waterverbruik, maar zijn vaste voorschotten die gebaseerd zijn op uw verbruik van vorig jaar.

Is uw contract nog maar pas opgestart? Dan wordt dit bedrag gebaseerd op het gemiddeld waterverbruik, tot we uw verbruik kennen.

 Meer over de tussentijdse factuur

 

Jaarlijkse meterstand

Eenmaal per jaar ontvangt u een meterbrief om de meterstand mee te delen, zodat uw waterverbruik berekend kan worden.

 Meterstand doorgeven

 

Jaarlijkse afrekeningsfactuur voor uw verbruik

Na verwerking van uw meterstand ontvangt u een afrekeningsfactuur met de berekening van uw waterverbruik sinds uw vorige meterstand. Van dit bedrag worden de reeds aangerekende tussentijdse facturen afgetrokken.

Opgelet: De Vlaamse overheid heeft beslist om vanaf 01 januari 2016, voor alle Vlaamse drinkwaterbedrijven, een nieuwe tariefstructuur in te voeren. Op uw verbruiksfactuur in 2016, staan de twee structuren nog naast elkaar: de oude tariefstructuur voor uw verbruik vóór 1 januari 2016 en de nieuwe tariefstructuur voor uw verbruik vanaf 1 januari 2016.

 Meer over de afrekeningsfactuur 2015

 Meer over de afrekeningsfactuur (2 structuren naast elkaar 2015 & 2016)

 Meer over de afrekeningfactuur  huishoudelijk 2016

 Meer over de afrekeningsfactuur niet-huishoudelijk 2016

 

Eindafrekening bij stopzetting van uw contract

Als u uw contract stopzet dan ontvangt u een eindafrekening.

 Meer over de eindafrekening