Facturatieproces

Driemaandelijkse tussentijdse facturen als voorschot

Om de drie maanden ontvangt u tussentijdse facturen. Deze zijn geen berekening van het waterverbruik, maar zijn vaste voorschotten die gebaseerd zijn op uw verbruik van vorig jaar.

Is uw contract nog maar pas opgestart? Dan wordt dit bedrag gebaseerd op het gemiddeld waterverbruik, tot we uw verbruik kennen.

 Meer over de tussentijdse facturen

Jaarlijkse meterstand

Eenmaal per jaar ontvangt u een meterbrief om de meterstand mee te delen, zodat uw waterverbruik berekend kan worden.

 

Jaarlijkse factuur voor uw verbruik

Na verwerking van uw meterstand ontvangt u een (afrekenings)factuur met de berekening van uw waterverbruik sinds uw vorige meterstand. Van dit bedrag worden de reeds aangerekende tussentijdse facturen afgetrokken.

 Meer over de (afrekenings)factuur, huishoudelijk

 Meer over de (afrekenings)factuur, niet-huishoudelijk

Slotfactuur bij stopzetting van uw contract

Als u uw contract stopzet, dan ontvangt u een slotfactuur.

 Meer over de slotfactuur