Facturatie-adres wijzigen

  • 1 Klantgegevens Klantgegevens
  • 2 Overzicht Overzicht
  • 3 Bevestiging Bevestiging

Klantgegevens

Verzending facturen

Moeten de facturen naar een syndicus of beheerder worden verzonden? *
Wil u de facturen ontvangen via de post of via e-mail? *

Adres voor verzending van de facturen via de post

Adres

Verzending naar een syndicus of beheerder

Adres

Eventuele opmerkingen