Eigen waterwinning

Eigen waterwinning is het gebruik van alle vormen van niet-leidingwater, zoals grondwater, oppervlaktewater, regenwater en putwater.

De Vlaming verbruikt gemiddeld 120 liter drinkwater per dag. Hiervan gaat een groot deel naar het toilet, de wasmachine en het schoonmaken. Voor deze toepassingen kunnen regenwater of putwater een voordelig alternatief zijn.

Regenwater en putwater

Regenwater is geen drinkwater, maar is wel een uitstekend alternatief voor andere toepassingen.

 Meer over regenwater

Als u uw putwater ook als drinkwater gebruikt, is voorzichtigheid geboden. Steeds vaker is putwater verontreinigd en voldoet het niet meer aan de kwaliteitseisen van drinkwater.

 Meer over putwater

Aangifte

Als eigen waterwinner, die deels of helemaal geen gebruik maakt van leidingwater, dient u uw steentje bij te dragen voor de afvoer en zuivering van het afvalwater.

Voor elke ingebruikname of stopzetting van een eigen waterwinning moet u een aangifte doen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

 Meer over de saneringsvergoeding voor eigen waterwinners