Een nieuwe tariefstructuur voor water

De Vlaamse regering wil hiermee:

  • De aanrekening van het drinkwater in heel Vlaanderen uniformiseren
  • Sociale correcties voor beschermde klanten doorvoeren
  • Rationeel en duurzaam watergebruik stimuleren

Deze uniforme tariefstructuur leidt tot een betere afstemming van de drie onderdelen op de waterfactuur: drinkwater, afvoer en zuivering. 

Zowel voor gezinnen als voor bedrijven verandert de waterfactuur. Maak onderaan uw keuze voor de specifieke informatie.

oranje pijl Huishoudelijke klanten

oranje pijl Niet-huishoudelijke klanten

Uw waterfactuur zelf berekenen? Dit kan via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.