Contract opstarten of stopzetten

Weet u niet wie uw drinkwaterleverancier is? U kan hier ons werkingsgebied en alle drinkwaterleveranciers in Vlaanderen opzoeken.

Onze leveringsvoorwaarden kan u hier raadplegen.

Contract opstarten

Informeer eerst bij uw syndicus of huisbaas of hij het waterverbruik voor zijn rekening neemt. In dat geval hoeft u geen contract op te starten.

Moet het contract wel op uw naam staan? Laat dit dan niet over aan iemand anders om problemen met de watertoevoer te vermijden. U kan dit gemakkelijk online of schriftelijk doen. Een contract telefonisch opstarten is niet mogelijk.

Voor het opstarten van een contract wordt een administratieve opstartkost van € 26,50 aangerekend.

 Een leveringscontract opstarten

Contract stopzetten

Wil u geen facturen meer ontvangen voor uw vorig adres? Dan kan u uw contract opzeggen met een overnamedocument. Dit moet door beide partijen (de nieuwe en de vorige contractant) ingevuld en ondertekend worden, anders kan het contract niet beëindigd worden.

 Een leveringscontract stopzetten

Online regelen

Snel
Gemakkelijk
  Altijd beschikbaar