Betalen

Manueel of automatisch

U kan uw facturen op verschillende manieren betalen:
 

Automatisch via domiciliëring

Online via Doccle

Manueel via een overschrijving of storting

 Een domiciliëring aanvragen

 Verbinden met Doccle

Betaaltermijn

Bekijk de stappen in het betaalproces om te weten hoeveel tijd u heeft om een factuur te betalen. Bij laattijdige betaling wordt een aanmaningskost aangerekend.

 Meer over aanmaningskosten